غبار دیابت کنترل شیمیایی کلم بروکلی

غبار: دیابت کنترل شیمیایی کلم بروکلی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند چند سال است؟

سخنگوی شرکت ثبت احوال با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به دولت الکترونیک کارت ملی هوشمند هست، گفت: تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند تا ۷ سال آین

تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند چند سال است؟

تاریخ اعتبار کارت های ملی هوشمند چند سال است؟

عبارات مهم : تاریخ

سخنگوی شرکت ثبت احوال با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به دولت الکترونیک کارت ملی هوشمند هست، گفت: تاریخ اعتبار کارت های ملی هوشمند تا ۷ سال آینده نگری شده است است لیکن ممکن است در این ۷ سال صورت افراد عوض کردن کند.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به دولت الکترونیک کارت ملی هوشمند است،اظهار کرد:وزیر کشور پیگیر عنوان تجمیع کارت های ملی هوشمند است وتجمیع کارت های هوشمند به معنی این است که همه اطلاعات هویتی افراد در داخل یک کارت قرار گیرد و هر ایرانی یک کارت احزار هویت داشته باشد.

تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند چند سال است؟

وی همچنین به تاریخ اعتبار کارت های ملی هوشمند اشاره کرد وگفت: تاریخ اعتبار کارت های ملی هوشمند تا ۷ سال آینده نگری شده است است لیکن ممکن است در این ۷ سال صورت افراد عوض کردن کند؛ البته ممکن است بعد از این مدت آینده نگری شده است نیز امکان تمدید مجدد این کارت ها مانند کارت های سابق فراهم شود یا به طور کلی تغییراتی در آن رخ دهد.

به گزارش ایسنا، کسانی که تا آخر سال ۸۹ کارت ملی سابق را دریافت کرده اند بایستی تا آخر سال ۹۶ جهت اخذ کارت ملی هوشمند مراجعه کنند لیکن تا آخر سال ۹۶ اعتبار کارت های ملی سابق ارزش از بین می رود.همچنین کارت هایی که تاریخ اعتبار آن ها تا سال ۹۷ تمدید شده است و تعداد آن نیز محدود هست، در سال ۹۷ نیز اعتبار دارند؛ البته ممکن است با صدور کارت ملی هوشمند اعتبار آنها نیز ساقط شود.

سخنگوی شرکت ثبت احوال با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به دولت الکترونیک کارت ملی هوشمند هست، گفت: تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند تا ۷ سال آین

واژه های کلیدی: تاریخ | اعتبار | هوشمند | سال آینده | الکترونیک | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs